ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่2ก.ค.พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.00น เข้าศูนย์รดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้าบ่ายทำงานกลุ่มเย็นรดน้ำแปลงผักปลอดสารพิษ

ภาพบรรยากาศเขียนงาน

ภาพบรรยากาศการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)