ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีวันที่1ก.ค.2560

เวลา08.30-17.00นเข้าศูนย์ขนของอุปกรณ์ไปทำอาหารเจเลี้ยงผู้มาฟังธรรมมะ

ภาพบรรยากาศการทำอาหารเจ

ภาพบรรยากาศขนของอุปกรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)