ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ 2 ก.ค.2560

เวลา 08.30-17.00น. เข้าศูนย์รดน้ำเเปลงผักปลอดสารพิษตอนเช้า บ่ายทำงานกลุ่มเย็นรดน้ำผักปลอดสารพิษ


ภาพบรรยายกาศการเขียนงาน


ภาพบรรยายกาศการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)