วันอังคารที่ 27-วันพุธที่ 28 มิ.ย 2560

รวบรวมเอกสารและเตรียมพ้อยงานที่จะนำมาเสนออ.จารที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)