กรธัช


Manager
Thai Cardif Life Assurance PCL Company
Username
korntouchy
สมาชิกเลขที่
116497
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

Education:

High School Lomkao Pittayakom School, Phetchaboon Province

Bachelor of Science (Medical Technology) Faculty of Allied Health Science, Chulalongkorn University. (Chula Rural Scholarship, CU-Rural#18)

Master of Science (Immunology (International Program)) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University (Advisor - Professor Dr.Prida Malasit, (MD, FRCP))

Thesis: Production and screening of hybridoma clones producing monoclonal antibodies specific to Dengue virus proteins. (TGIST Scholarship, NSTDA)

Certificate in Marketing and Finance (MCP program) Thammasat Business School, Thammasat University

 

การศึกษา:

ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนจุฬา-ชนบท)

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาภูมิคุ้มกัน หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช.) (อาจารย์ที่ปรึกษา - นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์, FRCP ทุนอานันทมหิดล, เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

The development of a novel serotyping-NS1-ELISA to identify serotypes of dengue virus.

Puttikhunt C, Prommool T, U-Thainual N, Ong-Ajchaowlerd P, Yoosook K, Tawilert C, Duangchinda T, Jairangsri A, Tangthawornchaikul N, Malasit P, Kasinrerk W.

J Clin Virol. 2011 Jan 27.

วุฒิบัตรด้านการตลาดและการเงิน (MCP17) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Certificate from Life Office Management Association (LOMA) in

    Principles of Insurance : Life, Health & Annuities,

    Insurance Company Operations

    Insurance Administration

    Insurance Marketing

Associate, Life Management Institute (ALMI)

Certificate in Underwriting Life and Health Insurance

Associate, Reinsurance Administration (ARA)

Associate, Customer Sevice (ACS)

การฝึกอบรม

   Balanced ScoreCard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   Knowledge Management คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   Data Mining วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

   เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกัน (Medical Underwriter)

   เจ้าหน้าที่กำกับสำนักงานตัวแทน ฝ่ายบริหารสำนักงานตัวแทน (Agency Office Management) 

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินไหมทดแทนและตรวจสอบสินไหม (Claim Analyst and Audit) 

   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Customer Focus and Innovation Division, Marketing Department

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Group insurance operation บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Operation business analysis บริษัทกรุงไทยแอ๊กซ่าประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย Business process improvement บริษัทไทยคาร์ดิฟประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี