ครอบครัวอบอุ่น......สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศไทย 4.0

ผู้เขียนมองว่าการจัดการสื่อสารสองทางกับภาพ เป็นนวัตกรรม เป็นการรุกปฎิบัติการไอโอ ทางด้านสื่อ ซึ่งแต่คน แต่ละความคิดแต่ละมุมมองมีความหลากหลาย

ศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาล ตำบลปากพะยูน เป็น หนึ่งในสิบพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงที่ทำโครงพัฒนานวัตกรรมการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นระดับพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมการเฝ้าระวังลดปัญาความรุนแรงในครอบครัว ชุดโครงการของสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย

ตลอดระยะเวลา 1ปี ของการทำกิจกรรมโครงการ ทางสมาคมครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพัทลุงโหนดโครงการ ฯได้ติดตามแนะนำการเก็บข้อมูลครอบครัว นำข้อมูลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วคืนข้อมูลสู่ศูนย์พัฒนาครอบครัว ทางศูนย์พัฒนาครอบครัวประชุมจัดทำโครงการ เสนอ และมีการจัดเวที พัฒนาโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ก่อนลงไปทำกิจกรรมโครงการ


เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ ก็จัดเวที ถอดบทเรียนร่วมกัน เลือกพื้นที่ต้นแบบ 3 พื้นที่ของจังหวัดพัทลุง

..... แล้ววันที่สำคัญก็มาถึงนั้นคือ วัน.....ประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษาประจำปี 2560 ซึ่งมีจังหวัดที่จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมขับเคลื่อนงานครอบครัวระดับพื้นทีทุกจังหวัดมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายใต้ชื่อ"ครอบครัวอบอุ่น......สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่เมืองไทย 4.0

ในงานนี้พื้นที่จังหวัด นำของดีกิจกรรมดี ที่เด่นๆของจังหวัดมาโชว์ แชร์และชิมกัน ผู้เขียนโดนใจกิจกรรมของพี่น้องเครือข่ายครอบครัวจังหวัดตรัง ที่สร้างสื่อ สื่อสร้างภาพให้ นำภาพมาสือให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนมุมมองของภาพ ว่า แต่ละภาพมีความหมายสื่อเชื่ิมโยงไปถึงครอบครัวอย่างไร

ผู้เขียนมองว่าการจัดการสื่อสารสองทางกับภาพ เป็นนวัตกรรม เป็นการรุกปฎิบัติการไอโอ ทางด้านสื่อ ซึ่งแต่คน แต่ละความคิดแต่ละมุมมองมีความหลากหลาย

และผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะให้จังหวัดตรังบันทึกความเห็นจากภาพของผู้ให้ความเห็น นำไปประมวลเป็นชุดความรู้ออกสู่สาธารณะ ก็จะเป็นนวัตกรรมที่จะสร้างการเปลี่บนแปลงสู่ประเทศไทย4.0 ทางด้านครอบครัวพี่น้อง ชาวนักพัฒนาครอบครัวครอบครัวเลี่ยงเดี่ยวเชียงคาน น่าน.....น่ะซินี้ทีมวิทยากรครอบครัว

ผลผลิตของอาจารย์หนึ่งน้องหมึกดำ ตรังยิ้มแก้มปริงานนี้สาวๆชาวศพค พัทลุงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ไม่รู้ว่าบังมากรุงเทพฯ

กลับใต้เมื่อใดครับ

กลับเที่ยงวันนี้ครับอาจารย์ ขจิต

-สวัสดีครับท่านวอญ่า

-ตามมาชมคนงามแม่เลี้่ยงเดี่ยว 55

-เดินทางขึ้นเหนือลงใต้

-แต่ไม่แวะมาเยี่ยมยามกันถึง Hi Hug House..

-หาเวลามากินเมี่ยงใบหม่อน ด้วยกันบ้างนะขอรับ 55


มีโอกาส คงไม่พลาด แวะชิมส้มตำครกเพชร และเมี่ยงใบม่อน