29 มิ.ย. 2560 ไปนำเสนองานที่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

7.00 น. อาบน้ำเเต่งตัว

7.15 น. รับประทานอาหารเช้า

7.30 น. เดินทางไปมหาลัยเพื่อนิเทศงาน ครั้งที่ 1

8.20 น. ถึงมหาลัย

9.00 น. เริ่มการนิเทศของเเต่ละกลุ่ม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. เริ่มการนิเทศงาน(ต่อ)

15.00 น. จบการนิเทศงาน

15.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)