อะไรฤๅ (ฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อันเนื่องมาจาก

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน


ภุชงคประยาตรฉันท์ ๑๒


@ อะไรฤๅมิมอมเมา.    ชะชั่วเขลาสลาย"ตน"

อะไรนั้นประเจิดผล.    วจีกายมโนงาม


@ อะไรฤๅสิสร้าง"คน".  สว่างพ้นวิบากทราม

อะไรนั้นริเริ่มถาม.    ประพฤติตามตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)