พีธากร ศรีบุตรวงษ์

วิทยากรกระบวนทัศน์
Usernamepeethakorn
สมาชิกเลขที่210216
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

พีธากร ศรีบุตรวงษ์ ; วิทยากรกระบวนทัศน์

ความชำนาญ

การพัฒนาศักยภาพองค์กร, การพัฒนากระบวนทัศน์, การจัดทำแผนยุทธศาสตร์, การวิเคราะห์ตัวตน, สุนทรียสนทนา, การถอดบทเรียน

ประสบการณ์การทำงาน

วิทยากรพัฒนาศักยภาพ, จัดทำแผนยุทธศาสตร์, คณะกรรมการ, คณะอนุกรรม, คณะทำงาน หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สช. สสส. ปตท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ บริษัทมาร์เก็ตเซิฟ ดีแทค สภาผู้ชมไทยพีบีเอส ฯลฯ