ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 08.30-12.30นได้ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนตำดอนมะนาวและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ไปพ่นยากัดยุ้งหมูุ่6และได้แจกทรายกันยุ้งให้ชาวบ้าน

เวลา13.00-17.30นได้ลงชุมชนเพื่อหาเก็บบ้างให้แน่และเพิ่มในส่วนที่ขาดหายข้อมูลต่างๆ


ภาพบรรยากาศในการแจกทรายและฉีดยากันยุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)