วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 09:30 น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 15:00 น. จัดทำเวทีประชาคมเรื่อง สินค้าOTOP กับ อาชาบำบัด

เวลา 16:00 น. เข้าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจการปลูกมะนาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)