วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา 09:00 น. ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจากทั้งประเทศรวมกว่า 250 คน

เวลา 13:00 น. เข้าฐานน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยจุลินทรีย์

เวลา 16:00 น. เข้าไปศึกษาข้อมูลตามกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ภายในหมู่บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)