ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 มิ.ย. 2560

22 มิ.ย. 2560

7.30 น. อาบน้ำเเต่งตัว

8.35 น. เดินทางไปศูนย์ฝึกงาน

9.45 น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00 น. รับประทานอาหารเช้า

11.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ต่อ)

16.00 น. ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึก

17.00 น. เเยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)