ถอนหญ้า ให้อาหารปลา และกินเสต็กที่ศูนย์เลี้ยง ​20 มิ.ย. 2560

20 มิ.ย. 2560

8.35 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. ถอนหญ้าที่แปลงผัก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. ให้อาหารปลา

14.00 น. ช่วยกันทำเสต็ก

16.00 น. รับประทานอาหารที่ศูนย์เลี้ยง

17.38 น. เดินทางกลับบ้าน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)