ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรีวันที่ 21มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.30-18.00น.ได้เข้าศูนย์ฝึกเเละได้ช่วยงานในศูนย์ฝึก ปลูกผัก ถอนหญ้า รอน้ำผักเเละได้จุดเตาทำกับข้าว

ภาพการปลูกผัก
ภาพการทำกับข้าวในศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)