เดินดิน....

ผมไม่ใช่นักเขียน แต่ผมเป็นนักเล่าเรื่อง ดังนั้นผมจึงเล่าเรื่องแบบบรรยายใต้ภาพเอาไว้เป็นบันทึกชีวิต ประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นได้ในทุกๆ แห่ง ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเจอผ่านสมุดออนไลน์เล่มนี้ ขอขอบคุณ G2K ที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวของอำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้ด้วยนะคร้าบ....

-เพราะภารกิจในช่วงนี้ดูจะหนาแน่นไปสักหน่อย...แต่ก็ได้มีโอกาสแวะมาพักกาย พักใจ ติดตามอ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของกัลยาณมิตรกันอยู่บ้าง...แม้ว่าจะไม่ได้ฝากร่องรอยอะไรเอาไว้เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับอยู่เสมอนั่นก็คือ"ความยินดี"ที่ได้รับกลับมาในทุกคราที่ได้รับรู้ถึงความเป็นไปของจังหวะการก้าวเดินของ"ฅนต้นเรื่อง"ทุกท่านครับ....และเพื่อเป็นการเก็บเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวผมเองมาบันทึกเอาไว้ในสมุดออนไลน์เล่มนี้ เมื่อมีโอกาสเหมาะๆ จึงขอรวบรวมภารกิจที่ได้ออกไปทำกิจกรรมมาบันทึกเอาไว้ ในบันทึกนี้ บันทึกที่มีชื่อว่า"เดินดิน.."ครับ...

1.ก่อนอื่นขอนำเอาความปิติยินดีในการไปร่วมทำบุญวัดป่าหนองเสือ กับกิจกรรมปริวาสกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ครับ...และปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่ครอบครัวเล็กๆ ของผมได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ เอาเป็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของวัดแห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้น สามารถติดตามต่อได้จากที่นี่ครับ วัดป่าหนองเสือ

2.หลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมบูรณาการกันระหว่าง"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ที่จัดอบรมเกษตรกรผู้นำในหลักสูตร"การลดต้นทุนการผลิต"ณ ศพก.พรานกระต่าย โดยในครั้งนี้่ได้รับความร่วมมือจาก"วิทยากรเกษตรกรคนเก่ง"นามว่า"หมอดินถวิล สีวัง"มาร่วมบรรยายความรู้และเทคนิคการลดต้นทุนต่างๆ ด้วยล่ะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วได้รู้จัก"หมอดินถวิล สีวัง"ผ่านเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะไปอบรมที่ไหนหากพุ่งเป้าไปที่กิจกรรมการเกษตรแล้ว ผมมักจะได้รับฟัง"หมอดินถวิล"บรรยายและถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ แต่ก็ไม่ได้พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันมากนัก เนื่องด้วยเวลาและสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก แต่สำหรับวันนี้ตัวผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ"หมอดินถวิล"อย่างใกล้ชิดชนิด"กระทบไหล่"ดังนั้นผมจึงได้แนวคิดอะไรดีๆ จาก"หมอดินถวิล"กลับมามากมายเลยล่ะครับ สำหรับ"หมอดินถวิล สีวัง"ท่านนี้เท่าที่ได้ติดตามภารกิจผ่าน"Face book"ทำให้ผมได้รู้ความเคลื่อนไหวในการสร้างสรรสังคมมากมาย เอาเป็นว่าหากท่านใดสนใจเส้นทางชีวิตของ"หมอดินถวิล สีวัง"แล้ว สามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ หมอดินถวิล สีวัง

3.ตามไปปฏิบัติภารกิจกันต่อกับการ"ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยปี 60"ที่ผ่านมา ของอำเภอพรานกระต่ายครับ โดยภารกิจนี้เป็นหน้าที่ ที่ต้วผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งเขตที่รับผิดชอบคือ"พื้นที่ตำบลพรานกระต่าย"ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยนั้น จึงต้องออกไปเยี่ยมเยียนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนครับ....วิธีการปฏิบัติงานก็คือการลงไปชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและค่อนข้างจะเข้มงวด เพราะต้องใช้เงินงบประมาณของประเทศ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ของระเบียบที่ถูกกำหนดมานั้น ต้องให้พี่น้องเกษตรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับ สำหรับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 นั้น สามารถติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดปลีกย่อยฯ4.นอกจากชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้ว การออกไปตรวจพื้นที่จริงที่เสียหาย ก็ต้องเป็นอีกภารกิจหนึ่งครับ และในการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ของพี่น้องเกษตรกรนั้น จะออกไปกับคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ทีี่ถูกแต่งตั้งโดยนายอำเภอพรานกระต่าย ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เก็บเอาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยครับ..และนี่ก็คืออีกภารกิจหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชน ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกันครับ...สำหรับพื้นที่ของตำบลพรานกระต่าย ที่ตัวผมเองรับผิดชอบนั้น มีพื้นที่ประสบภัยไม่มากนัก และขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลเพื่อจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ...

และการที่ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้น สิ่งที่ได้นอกเหนือจากงานก็คือการได้ออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรด้วยล่ะครับ...เอาเป็นว่าตามผมไปชมวิถีชีวิตของเกษตรกรในตำบลพรานกระต่ายพร้อมๆ กันดีกว่าครับ...

5.ป้าขายขนมครกโบราณ...อร่อยแบบบ้านๆ แบบนี้มีให้ชิมที่บ้านใหม่เขานิยม ตำบลพรานกระต่ายครับ...

6.กลุ่มแม่บ้านทำของที่ระลึก กับ"กลอยนึ่งหอมๆ"ก็มีให้ได้ชิมกันด้วยล่ะครับ...

7.ผลิตลูกหมูขายก็มี ลูกหมูน่ารัก เลี้่ยงง่าย โตเร็ว ราคาไม่แพง ก็มีขายนะคร้าบ...

8.เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ช่วยพิทักษ์ มาน้อย ก็ผลิตเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์สีแดง เอาไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรด้วย...แบบนี้เจ๋งมากๆ คร้าบ...

9.สวนกล้วยน้ำว้า ของ"ลุงผิว สกุณีย์" ก็งามไม่แพ้กันคร้าบ..5555

10.ปิดท้ายด้วยการดูแลจากผู้นำและพี่น้องเกษตรกรของตำบลพรานกระต่าย กับอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยครับ...เมนูอาหารแบบง่ายๆ และอร่อยแบบนี้มีให้ได้ลิ้่มลองในทุกครั้งที่ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจ...ต้องขอขอบคุณในมิตรภาพดี ดี เช่นนี้จากทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบ...

สำหรับวันนี้...ภารกิจที่ได้รับมอบหมายยังไม่แล้วเสร็จ....การทำงานในพื้นที่ยังมีอะไรที่ต้องสานต่ออีกมากมาย ประสบการณ์ชีวิตพบเจอและสัมผัสได้ในทุกๆ ที่ อยู่ที่เราจะเก็บความทรงจำดี ดี เอาไว้บ้างหรือเปล่าก็เท่านั้น....ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่านและร่วม"เดินดิน"ไปพร้อมๆ กันกับผมด้วยนะครับ....

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

22/06/2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพราน

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#เศรษฐกิจพอเพียง#gotoknow#ความสุข#อุทกภัย#ภัยธรรมชาติ#นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ#วิถีชีวิต#น้ำท่วม#ทำบุญ#นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร#ชนบท#g2k#ระบบส่งเสริมการเกษตร#ปริวาสกรรม#อำเภอพรานกระต่าย#เคหกิจเกษตร#ขนมครก#หมอดิน#บ้านนอก#เกษตรตำบล#การปลูกกล้วย#การเลี้ยงหมู#จังหวัดกำแพงเพชร#เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร#การปลูกมันสำปะหลัง#เกษตรหมู่บ้าน#หลักการส่งเสริมการเกษตร#ตำบลวังควง#บุญส่ง จอมดวง#MRCF#Change to the Best#ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร#จุลินทรีย์สีแดง#จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง#ทีแอนด์วี#นักเล่าเรื่อง#T&V System#ศพก.#T and V#T&V#เยี่ยมเยียเกษตรกร#วัดป่าหนองเสือ#ศพก.พรานกระต่าย#หมอดินถวิล สีวัง#ถวิล สีวัง#ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556#เดินดิน

หมายเลขบันทึก: 630163, เขียน: 22 Jun 2017 @ 13:36 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 10, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

ปลาเผากับน้ำพริกมันเข้ากันแท้ น่าอร่อยมากนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขนมครกโบราณและกลอยหากินยากแล้วครับ

สวนกล้วยลุงก็น่าสนใจ

ขอบคุณมากๆครับ


เขียนเมื่อ 

รักษ์ชีวิตเดินดิน..นะเจ้าคะ..

นักเล่าเรื่อง ประเทืองปัญญา มาพร้อมภาพ

ได้รับทราบ กิจกรรม เกษตรกร

ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทุกขั้นตอน

ได้สัญจร ชิมแชร์ โชว์ชาวโกว์

เขียนเมื่อ 

มาอีกรอบ

มาบอกว่าอยากกินน้ำพริกและหน่อไม้ครับ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับท่าน พ.แจ่มจำรัส

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ..

-อร่อยมากๆ ครับ 55


เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-ออกพื้นที่คราวใดมักได้ชิมของโบราณๆ อยู่เสมอ ครับ 55

-ขอบคุณอาจารย์แวะมาให้กำลังใจ 2 รอบเลยนะครับ 55


เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับยายธี

-ขอบคุณที่"รักษ์คนเดินดิน"นะขอรับ

-ยายสบายดีนะครับ?

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับท่านวอญ่า..

-ว้าวๆ มีกลอนมาฝากด้วย..

-เขิน ๆ ครับ 55

-ขอบคุณที่ตามมาให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ..


เขียนเมื่อ 

ไม่ได้กินปลาเผานานแล้วนะ

เพราะไม่มีเตาถ่าน

กินแต่ปลาทอด

ปลาเผา กับน้ำพริก สุดยอดจริง ๆ จ้ะ

ตอนนี้บ้านไร่ของน้องคงเข้าสู่สภาพเดิม

แล้วนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สาระงานเยอะเจง ๆ ชอบขนมครกอ่ะ ไม่ได้แคะนานมากแล้ว ตั้งแต่เด็ก ... โบราณเหมือนกัน อิ อิ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เตาถ่านครับ

-ที่บ้านใช้เตาอบลมร้อนเลยครับ

-สะดวกแถมยังได้ปลาเผาที่สุกทั่วถึงไม่ต้องเผาเตาถ่านให้เหงื่อตกครับครู 55

-เอาไว้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านไร่จะทำให้ชิมนะครับ 55เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับพี่หมอธิ

-คนรุ่นใหม่แต่ชอบของโบราณครับ 55

-ขอบคุณที่หมอที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ครับ