เดินดิน....

ผมไม่ใช่นักเขียน แต่ผมเป็นนักเล่าเรื่อง ดังนั้นผมจึงเล่าเรื่องแบบบรรยายใต้ภาพเอาไว้เป็นบันทึกชีวิต ประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นได้ในทุกๆ แห่ง ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่ได้พบเจอผ่านสมุดออนไลน์เล่มนี้ ขอขอบคุณ G2K ที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อเรื่องราวของอำเภอเล็ก ๆ แห่งนี้ด้วยนะคร้าบ....

-เพราะภารกิจในช่วงนี้ดูจะหนาแน่นไปสักหน่อย...แต่ก็ได้มีโอกาสแวะมาพักกาย พักใจ ติดตามอ่านบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของกัลยาณมิตรกันอยู่บ้าง...แม้ว่าจะไม่ได้ฝากร่องรอยอะไรเอาไว้เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับอยู่เสมอนั่นก็คือ"ความยินดี"ที่ได้รับกลับมาในทุกคราที่ได้รับรู้ถึงความเป็นไปของจังหวะการก้าวเดินของ"ฅนต้นเรื่อง"ทุกท่านครับ....และเพื่อเป็นการเก็บเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวผมเองมาบันทึกเอาไว้ในสมุดออนไลน์เล่มนี้ เมื่อมีโอกาสเหมาะๆ จึงขอรวบรวมภารกิจที่ได้ออกไปทำกิจกรรมมาบันทึกเอาไว้ ในบันทึกนี้ บันทึกที่มีชื่อว่า"เดินดิน.."ครับ...

1.ก่อนอื่นขอนำเอาความปิติยินดีในการไปร่วมทำบุญวัดป่าหนองเสือ กับกิจกรรมปริวาสกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ครับ...และปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ที่ครอบครัวเล็กๆ ของผมได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ เอาเป็นว่ากิจกรรมต่างๆ ของวัดแห่งนี้จะมีอะไรบ้างนั้น สามารถติดตามต่อได้จากที่นี่ครับ วัดป่าหนองเสือ

2.หลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมบูรณาการกันระหว่าง"ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย"ที่จัดอบรมเกษตรกรผู้นำในหลักสูตร"การลดต้นทุนการผลิต"ณ ศพก.พรานกระต่าย โดยในครั้งนี้่ได้รับความร่วมมือจาก"วิทยากรเกษตรกรคนเก่ง"นามว่า"หมอดินถวิล สีวัง"มาร่วมบรรยายความรู้และเทคนิคการลดต้นทุนต่างๆ ด้วยล่ะครับ โดยส่วนตัวผมแล้วได้รู้จัก"หมอดินถวิล สีวัง"ผ่านเวทีต่างๆ ไม่ว่าจะไปอบรมที่ไหนหากพุ่งเป้าไปที่กิจกรรมการเกษตรแล้ว ผมมักจะได้รับฟัง"หมอดินถวิล"บรรยายและถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอ แต่ก็ไม่ได้พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนอะไรกันมากนัก เนื่องด้วยเวลาและสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นัก แต่สำหรับวันนี้ตัวผมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ"หมอดินถวิล"อย่างใกล้ชิดชนิด"กระทบไหล่"ดังนั้นผมจึงได้แนวคิดอะไรดีๆ จาก"หมอดินถวิล"กลับมามากมายเลยล่ะครับ สำหรับ"หมอดินถวิล สีวัง"ท่านนี้เท่าที่ได้ติดตามภารกิจผ่าน"Face book"ทำให้ผมได้รู้ความเคลื่อนไหวในการสร้างสรรสังคมมากมาย เอาเป็นว่าหากท่านใดสนใจเส้นทางชีวิตของ"หมอดินถวิล สีวัง"แล้ว สามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ หมอดินถวิล สีวัง

3.ตามไปปฏิบัติภารกิจกันต่อกับการ"ตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ประสบอุทกภัยปี 60"ที่ผ่านมา ของอำเภอพรานกระต่ายครับ โดยภารกิจนี้เป็นหน้าที่ ที่ต้วผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ซึ่งเขตที่รับผิดชอบคือ"พื้นที่ตำบลพรานกระต่าย"ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยนั้น จึงต้องออกไปเยี่ยมเยียนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนครับ....วิธีการปฏิบัติงานก็คือการลงไปชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ซึ่งมีรายละเอียดที่ซับซ้อนและค่อนข้างจะเข้มงวด เพราะต้องใช้เงินงบประมาณของประเทศ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ของระเบียบที่ถูกกำหนดมานั้น ต้องให้พี่น้องเกษตรได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับ สำหรับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 นั้น สามารถติดตามอ่านได้จากที่นี่ครับ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดปลีกย่อยฯ4.นอกจากชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้ว การออกไปตรวจพื้นที่จริงที่เสียหาย ก็ต้องเป็นอีกภารกิจหนึ่งครับ และในการออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ของพี่น้องเกษตรกรนั้น จะออกไปกับคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ทีี่ถูกแต่งตั้งโดยนายอำเภอพรานกระต่าย ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เก็บเอาข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยครับ..และนี่ก็คืออีกภารกิจหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชน ถึงแม้ว่าจะไม่มากนักแต่ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกันครับ...สำหรับพื้นที่ของตำบลพรานกระต่าย ที่ตัวผมเองรับผิดชอบนั้น มีพื้นที่ประสบภัยไม่มากนัก และขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลเพื่อจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ...

และการที่ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้น สิ่งที่ได้นอกเหนือจากงานก็คือการได้ออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรด้วยล่ะครับ...เอาเป็นว่าตามผมไปชมวิถีชีวิตของเกษตรกรในตำบลพรานกระต่ายพร้อมๆ กันดีกว่าครับ...

5.ป้าขายขนมครกโบราณ...อร่อยแบบบ้านๆ แบบนี้มีให้ชิมที่บ้านใหม่เขานิยม ตำบลพรานกระต่ายครับ...

6.กลุ่มแม่บ้านทำของที่ระลึก กับ"กลอยนึ่งหอมๆ"ก็มีให้ได้ชิมกันด้วยล่ะครับ...

7.ผลิตลูกหมูขายก็มี ลูกหมูน่ารัก เลี้่ยงง่าย โตเร็ว ราคาไม่แพง ก็มีขายนะคร้าบ...

8.เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ช่วยพิทักษ์ มาน้อย ก็ผลิตเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์สีแดง เอาไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรด้วย...แบบนี้เจ๋งมากๆ คร้าบ...

9.สวนกล้วยน้ำว้า ของ"ลุงผิว สกุณีย์" ก็งามไม่แพ้กันคร้าบ..5555

10.ปิดท้ายด้วยการดูแลจากผู้นำและพี่น้องเกษตรกรของตำบลพรานกระต่าย กับอาหารมื้อกลางวันแสนอร่อยครับ...เมนูอาหารแบบง่ายๆ และอร่อยแบบนี้มีให้ได้ลิ้่มลองในทุกครั้งที่ได้ออกไปปฏิบัติภารกิจ...ต้องขอขอบคุณในมิตรภาพดี ดี เช่นนี้จากทุกๆ ท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบ...

สำหรับวันนี้...ภารกิจที่ได้รับมอบหมายยังไม่แล้วเสร็จ....การทำงานในพื้นที่ยังมีอะไรที่ต้องสานต่ออีกมากมาย ประสบการณ์ชีวิตพบเจอและสัมผัสได้ในทุกๆ ที่ อยู่ที่เราจะเก็บความทรงจำดี ดี เอาไว้บ้างหรือเปล่าก็เท่านั้น....ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่านและร่วม"เดินดิน"ไปพร้อมๆ กันกับผมด้วยนะครับ....

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

22/06/2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

ปลาเผากับน้ำพริกมันเข้ากันแท้ น่าอร่อยมากนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขนมครกโบราณและกลอยหากินยากแล้วครับ

สวนกล้วยลุงก็น่าสนใจ

ขอบคุณมากๆครับ


เขียนเมื่อ 

รักษ์ชีวิตเดินดิน..นะเจ้าคะ..

นักเล่าเรื่อง ประเทืองปัญญา มาพร้อมภาพ

ได้รับทราบ กิจกรรม เกษตรกร

ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทุกขั้นตอน

ได้สัญจร ชิมแชร์ โชว์ชาวโกว์

เขียนเมื่อ 

มาอีกรอบ

มาบอกว่าอยากกินน้ำพริกและหน่อไม้ครับ

-สวัสดีครับท่าน พ.แจ่มจำรัส

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ..

-อร่อยมากๆ ครับ 55


-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-ออกพื้นที่คราวใดมักได้ชิมของโบราณๆ อยู่เสมอ ครับ 55

-ขอบคุณอาจารย์แวะมาให้กำลังใจ 2 รอบเลยนะครับ 55


-สวัสดีครับยายธี

-ขอบคุณที่"รักษ์คนเดินดิน"นะขอรับ

-ยายสบายดีนะครับ?

-สวัสดีครับท่านวอญ่า..

-ว้าวๆ มีกลอนมาฝากด้วย..

-เขิน ๆ ครับ 55

-ขอบคุณที่ตามมาให้กำลังใจบันทึกนี้นะครับ..


เขียนเมื่อ 

ไม่ได้กินปลาเผานานแล้วนะ

เพราะไม่มีเตาถ่าน

กินแต่ปลาทอด

ปลาเผา กับน้ำพริก สุดยอดจริง ๆ จ้ะ

ตอนนี้บ้านไร่ของน้องคงเข้าสู่สภาพเดิม

แล้วนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สาระงานเยอะเจง ๆ ชอบขนมครกอ่ะ ไม่ได้แคะนานมากแล้ว ตั้งแต่เด็ก ... โบราณเหมือนกัน อิ อิ

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้เตาถ่านครับ

-ที่บ้านใช้เตาอบลมร้อนเลยครับ

-สะดวกแถมยังได้ปลาเผาที่สุกทั่วถึงไม่ต้องเผาเตาถ่านให้เหงื่อตกครับครู 55

-เอาไว้มีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านไร่จะทำให้ชิมนะครับ 55-สวัสดีครับพี่หมอธิ

-คนรุ่นใหม่แต่ชอบของโบราณครับ 55

-ขอบคุณที่หมอที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจบันทึกนี้ครับ