ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22 มิ.ย. 2560

7.00น. อาบน้ำแต่งตัว

8.35น. เดินทางไปศูนนท์ฝึกงาน

9.45น. ถึงศูนย์ฝึก

10.00น. รับประทานอาหารเช้า

11.00น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00น. ทำตารางปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ต่อ)

16.00น.ให้อาหารหมูที่ศูนย์ฝึกงาน

17.00น. ขายลูกชิ้นปิ้งต่อ

18.00น. แยกย้ายเดินทางกลับบ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)