วัฏฏะของผู้ให้ จิตเจริญ ไชยาคำ

จากวันนั้นถึงวันนี้ ครูดี ๆ มีอยู่จริง

นานมากแล้วที่ผมไม่ได้พบเจอครูผู้ให้ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ ครูผู้สอนผมให้เข้าใจคำว่า การจัดการความรู้ในองค์กรและการเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) วันนี้กลับมาพบเจอครูอีกครั้งในกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูอาชีพหรืออาชีพครูและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงาน (ด้านงานการผลิตและวิจัย) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ โรงแรมสยามไทรแองเกิ้ล เชียงแสน จังหวัดเชียงรายและโอกาสนี้ ได้กลับมาร่วมงานกับรองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตสาธา ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอบพระคุณวันนี้ที่ได้เจอครูดีผู้ชี้ทางสว่างให้เข้าใจคำว่า ปัญญา

บันทึกจากหัวใจ

สุดปฐพี เวียงสี
Edutainer คนแรกของประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (0)