ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09:00 น. - 12:00 น. ผมนาย เฉลิมรัฐ รื่นรวย เดินทางมาถึงศูนย์ฝึกและได้ไปเก็บไข่ไก่และเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะและได้พูดคุยกับคุณลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ในเรื่องของการทำ swot matrix และได้ข้อแนะนำจากคุณลุง

เวลา 13:00 น. - 14:00 น. ได้พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 14:00 น. - 16:00 น. ได้กลับมาช่วยกันทำ swot matrix กันต่อ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)