พิธีเปิด สำนักงานมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทยแห่งใหม่ (06/06/60)

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สำนักงานแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมให้เป็นศูนย์กลางโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ( AFS Thailand) แห่งใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 (06/06/60) ช่วงเวลา 17.30 น. ณ จังหวัดนนทบุรี


เชิญคลิกชมภาพเคลื่อนไหวจากข่าวได้ที่นี่

น้าอาคาร สำนักงานมูลนิธิ AFS Thailand แห่งใหม่

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 เพื่อระดมทุนสนับสนุนภายในประเทศ สำหรับส่งเสริมการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ร่วมกับเอเอฟเอสโลก และประเทศสมาชิกกว่า 43 ประเทศทั่วโลก ได้เรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งระยะสั้น และระยะ 1 ปีการศึกษา โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ ช่วยเพิ่มการพัฒนาทักษะทางด้านความคิด ความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข และประสบผลสำเร็จในชีวิตอย่างน่าชื่นช

***... ภาพบรรยากาศในงานพิธีเปิดฯ... ***

รวมกลุ่มชาวเอเอฟเอส ผู้มีหัวใจดวงเดียวกัน


บรรเลงเพลงไพเราะ... จากมหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการมูลนิธิฯ กับผู้เข้าร่วมโครงการชาวต่างชาติ

แขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติลงทะเบียนร่วมงานฯ

พร้อมพรัก- พร้อมเพรียง ด้วยความปลื้มปิติ ณ วันมงคลของเอเอฟเอสประเทศไทย


ร่วมเฟรมภาพกับกรรมการมูลนิธิฯ และอาสาสมัครดีเด่นฯ

คณะสาวงามฯ (งามต่างกันไปตามรูปแบบของแต่ละคน)


ยิ้มสยามอย่างสุขใจ หลังงานพิธีฯ เสร็จสิ้นลงอย่างเรียบร้อย

“ เอเอฟเอส” เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่มีคุณภาพฯมาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐาน และให้ความใส่ใจอย่างดีเยี่ยม จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดมาโดยตลอด มีผู้สมัครเข้าสอบคัดเลือกจากทั่วประเทศปีละประมาณ 15,000 คน แต่รับได้ปีละประมาณ 800 คน


***... สำนักงานแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมให้เป็นศูนย์กลางโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งเอเชีย...***

* ภาคภูมิใจกับการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสค่ะ *

***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (0)