ทำบุญตักบาตรเเละฟังธรรม 9 มิ.ย60

9 มิ.ย. 256

7.00 น. เดินทางไปวัดบ่อมะกรูด

7.20 น. นั่งฟังธรรม เเละตักบาตรทำบุญ

8.45 น. เดินทางกลับศูนย์ฝึก

9.20 น. รับประทานอาหารเช้า

10.00 น. เก็บกวาดเศษอาหารเเละล้างจาน

10.20 น. ลงมือทำเเผนที่เดินดิน รอบในรอบนอก

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

10.00 น. เก็บกวาดเศษอาหารเเละล้างจาน

10.20 น. ลงมือทำเเผนที่เดินดิน รอบในรอบนอก

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.20 น. ทำเเผนที่เดินดิน รอบในรอบนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)