ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30- 19.00 น. ช่วยกันเคลียงานที่ทางมหาวิทยาลัยมอบใว้


ทำแผนที่ชุมชน


ทำปฏิทินชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)