ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-19.00 น.ได้ทำงานกลุ่ม ปฏิทินชุมชนและโครงสร้างได้แบ่งหน้าที่กันทำ


ช่วยกันคิดทำปฏิทินชุมชน


ตัดแปะกระดาษกาวฟิวเจอร์บอด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)