ทีมขบวนจังหวัดองค์กรชุมชนพัทลุง(เฉพาะกิจ)

เหล่านี้ คือภาระงานของคณะทำงาน กระบวนจังหวัดพัทลุง ยุคปรับปรุงที่ต้อง สานพลังสร้างความเข้าใจ และต้องแข็งขันมุ่งมั่นให้บรรลุ ภาระงาน หากทำไม่ได้ก็ ลุกออกไป อย่า รอให้ต้อง"บัดสาด"กัน

จากการที่การขับเคลื่อนงานภาคชุมชน ที่รับงบประมาณ สนับสนุนผ่านทาง พอช.(พัฒนาองค์กรชุมชน องค์กร

มหาชน)ของทีมภาคใต้ ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายของผู้สนับบสนุน

ซึ่งมี 3 จังหวัดที่ขบวนจังหวัดที่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมคณะทำงาน และแผนงาน คือ ชุมพร พัทลุงและสงขลา

ในส่วนของพัทลุง ได้"บัดสาด"คณะทำงงาน โดยแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วย บุคคลต่อไปนี้

นาย วิเชียร มณีรัตนโชติ

นาย ประทีป เอียดหนู

นายสุชาติ ศรีจันทร์

นายสมภา ใจกล้า

นายแผ้ว เขียวดำ

นาย สมมาตร ลักขณา

นาย โกวิทย์ สักหวาน

นาย วิชัย มีชู

นางสุภาภัคร จันทร์คำ

นส.ปิยวรรณ บัวทอง

นาย นเรศ หอมหวล

ซึ่งต้องทำหน้าที่ สานพลัง ระหว่างพื้นที่ กับ พอช พัฒนายกระดับ สภาองค์กรชุมช สวัสดิการชุมชน

และโครงการที่รับงบประมาณผ่านทาง พอช.ติดความก้าวหน้าโครงการบ้านพอเพียง และโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชน

ติดตามพื้นที่ทำแผนพัฒนายกระดับของสภาองค์กรชุมชน โดยการลงพื้นที่ให้แต่ละสภาองค์กรชุมชน ประเมินตนเอง

พัฒนาบุคคลากรจากพื้นที่ เพื่อเข้ามาเป็นคณะทำงานขบวนจังหวัด ให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับ ในเวลาจำกัด

นี้คือภาระกิจหลักของคณะทำงานขบวนจังหวัดพัทลุง ชุด(เฉพาะกิจ) คณะทำงานจังหวัดพัทลุงยุคเปลี่ยนแปลง

เคลื่อนงานโดยการติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาสมอง ทาง พอช จึงคัดสรรค์คณะทำงานไปพัฒนาทักษะ ฝึกการพูด การเขียน

การทำเวที การถอดบทเรียน เพื่อกลับมา ชวนเพื่อนๆในพื้นที่ทำเวทีเพื่อให้ได้เพื่อนๆมาช่วยขับเคลื่อนกระบวนจังหวัด

6 พฤษภาคม 2560 นัดพื้นที่ ละ 3 คนทั้ง ประเด็นสวัสดิการ และสภาองค์กรชุมชน มาพัฒนาศักยภาพให้เกิดองค์ความรู้

และมีความเข้าใจ ในเรื่องพรบ. สภาองค์กรชุมชน เครื่องมือพัฒนาชุมชน ฝึกทักษะการทำเงทีของขบวนจังหวัดโดย มีเจ้าหน้าที่

พอช. มาเป็นทีมวิชาการให้

มีคุณ ศิลเรืองศักดิ์ สุขใส

คุณ วิริยะ แต้มแก้ว

และ คุณ สุวัฒน์ คงแป้น

เสร็จจากเวที พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน คณะทำงาน ลงพื้นระดับ อำเภอ และระดับโซนอำเภอ

(คณะทำงานได้แบ่งเขตงานความรับผิดชอบโดยเอาใช้ อำเถอใหญ่ๆเช่น อำเภอเมือง และอำเภอ คววนขนุนเป็นระดับอำเภอ

เดี่ยวๆ ส่วนป่าพยอม ศรีบรรพต และกงหรา เป็นกลุ่มโซนอำเภอ ปากพะยูน ป่าบอน บางแก้ว เขาชัยสน เป็นอีกกลุ่มโซนอำเภอ

ส่วน ตะโหมด ก็ขอจัดการอำเภอตนเอง ถึงแม้จะเป็นอำเภอเล็กๆ)

ซึ่งคณะทำงานได้ออกแบบลงพื้นเชิญตัวแทนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลละ3 คน ตัวแทนสภาองค์กรชุมชน ตำลบละ 3

คน เพื่อมาสร้างความเข้าใจในแนวทางของ พอช และการทำงานของคณะทำงานเฉพาะกิจ รวมถึงการติดตามโครงการ บ้านพอ

เพียงและโครงการเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่สำคัญคือต้องการให้ทางพื้นที่ได้ช่วยกัน วิเคราะองค์กรของตัวเองว่า อยู่ในระดับได

ซึ่งทางคณะทำงานได้ออกแบบตัวชี้วัดความเข้มแข็งขององค์กรไว้ 10 ข้อ ซึ่งในวันนี้ ทุกอำเภอได้ลงพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ได้

ทำการวิเคราะห์ ความเข้มแข็งองค์กรแล้ว จะนำข้อมูลไปถกแถลงกันที่ พอช. ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ จะรู้ว่า สถานการณ์ องค์กร

ชุมชน จังหวัดพัทลุง มี ระดับดีเด่น ระดับดี ระดัยที่ต้องพัฒนายกระดับ และระดับที่ต้องซ่อม หรือสร้างใหม่ กี่องค์กร สิ่ง เหล่านี้

คือภาระงานของคณะทำงาน กระบวนจังหวัดพัทลุง ยุคปรับปรุงที่ต้อง สานพลังสร้างความเข้าใจ และต้องแข็งขันมุ่งมั่นให้บรรลุ

ภาระงาน หากทำไม่ได้ก็ ลุกออกไป อย่า รอให้ต้อง"บัดสาด"กัน
เครื่องมือ ทบทวนตนเองของพื้นที่ ให้คะแนตัวเอง


อำเภอป่าบอนที่ทำการกอลทุนสวัสดิการ วังใหม่


อำเภอปากพะยูน ที่ทำการองค์ชุมชน บ้านโพธิ์

อำเภอบางแก้ว ที่ทำการสภาอองค์กรชุมชนตำบลนาปะขอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (10)

ขณะที่กำลังเพลินเขียนบันทึก รภาพนี้โผล่มาหน้าจอ ทำเอาตกใจ

อยากบอกว่าไม่ต้องส่งมา ลุงแก่แล้ว55555

พรบ คอมพิวเตอร์ มาตราใหน จัดการเรื่องนี้ได้ บอกหน่อย

เขียนเมื่อ 

555

เจอภาพโผล่มาให้ตกใจเล่น

555

มาเชียร์การทำงานของบังครับ

เรียนอาจารย์ ขจิต เครื่องนี้ผมใช้มาสิบกว่าปีแล้ว

ล้างเครื่องหลายหนแล้ว

ตอนนี้คงมีไวรัส หรืออะไรสักอย่าง มันชอบขึ้นที่หน่าจอ บ่อยมาก

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องฝ่าด่านพฤติกรรมทำนาบิ้งเดียวและเขตงานเท่ารางหมูให้ได้ก่อน โรคนี้ไม่รักษาได้ด้วยยาซัลฟา กระบวนการขับเคลื่อนต้องใช้ปฏิยัิตการ IO ระบบปฏิบัติการ Project Citizen และ KM รวมถึง R2R แล้ว พอช.รู้เขารู้เราแล้วยัง

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะลุงวอ มาให้กำลังใจคนทำงานจ้ะ

มีพี่ ๆ บอกว่า ตอนนี้ หน้าจอคอม ฯ มักมี

อะไรแผลง ๆ โผล่มาให้ตกอกตกใจกันอยู่เรื่อย

ก็ดูแบบปลง ๆ ละกันนะ ๕๕๕๕๕

วันนี้เจอท่าน ผอ.ชูชาติอีกครั้ง ได้คุยกันถึง

ลุงวอด้วย ผอ.บอกว่าลุงวอเป็นคนเก่งจ้ะ

อันนี้เห็นด้วยนะ

หากผ่านเมืองสามอ่าวเมื่อไรอย่าลืมแวะนะจ๊ะ

คิดถึงจ้าาาเรียนอาจารย์ จำรัส

ไทยแลนด์ 4.0 ต้องฝ่าด่านพฤติกรรมทำนาบิ้งเดียวและเขตงานเท่ารางหมู.....

แสดง ว่า คน วปช มาถูกทางในการสร้างเครือข่าย สะสมกำลัง(มิตร) วปช

ขนาดของโฆษณาใหญ่มากค่ะ ไม่ใช่จาก GotoKnow ค่ะน้าบัง น่าจะเป็นโฆษณาจากเว็บอื่นในแท็บอื่นค่ะ

สวัสดี น้องมะเดื่อ

อาจารย์ ชูชาติลงมาเที่ยวนี้ คงปั่นแวะมาปากพะยูนอีก

แกชอบบรรยากาศ ถนนเลียบชายทะเลปากพะยูน

ขอบคุณครับ อาจารย์ จัน