บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทีมขบวนจังหวัดองค์กรชุมชนพัทลุง(เฉพาะกิจ)