ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่1มิถุนายน พ.ศ 2560

วันที่1มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30น.-17.00น.เข้าไปศูนย์ฝึกอาชีพได้เจ้าไปสอบถาม แบบสัมภาษณ์ของชุมชน ประวัติโครงสร้าง แผนที่ชุมชน ปัญหาและอุปสรรคของชุมชน


ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพ


ป้ายชื่อของศูนย์ฝึกอาชีพ


กำลังสัมภาษณ์ข้อมูลของชุมช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)