ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันนี้ท่านนายก อบต.ตำบลดอนมะนาว ดร.แหลม ศรีนุ้ย ได้ไห้พวกเราร่วมกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและทำกิจกรรมออกกำลังกายกับผู้สูงอายุตั้งแต่หมู่ที่1-7 และได้พูดคุยกับคนในชุมชนกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชน

ท่านนายกได้แนะนำนักศึกษาฝึกงานไห้คนในชุมชนรุ้จัก


นักศึกษาร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุออกกำลังกายตามท่าทางที่นักศึกษาฝึกงานบอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)