บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี