การอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน รุ่นที่ ๓ : Idea ดีๆ

แต่ละกลุ่มวางแผนการจัดค่ายได้น่าสนใจทีเดียว

โครงการอบรมผู้จัดกิจกรรมค่ายเบาหวาน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวานนี้ รุ่นนี้มีผู้เข้าอบรมจำนวนมากถึง ๖๕ คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ ๕๔ คน แพทย์ ๑ คน พยาบาลเทคนิค ๓ คน เภสัชกร ๒ คน นักกายภาพบำบัด ๑ คน นักวิชาการสาธารณสุข ๑ คน นักสุขศึกษา ๑ คน จนท.บริหารสาธารณสุข ๑ คน และ จพน.สสช. ๑ คน

๒ วันแรก ดิฉันติดภารกิจการประชุมที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่ได้อยู่เห็นบรรยากาศการอบรม แต่รับทราบจากคุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ ว่าผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้น และสนใจซักถามวิทยากรดี

การอบรมวันสุดท้ายเมื่อวานนี้ หัวข้อเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน ของ รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร มีผู้สนใจจะนำ Diabetes Risk Score ที่อาจารย์วิชัยสร้างขึ้นไปใช้ต่อและสนใจ paper เรื่องนี้ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร Diabetes Care เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรม ๒-๓ รายเขียน e-mail address ไว้ ขอให้ส่ง paper ไปให้

เรามีกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมประเมินตนเองตาม Diabetes Risk Score พบผู้ที่มีความเสี่ยงปานกลางต่อการเกิดเบาหวานอยู่หลายคน  และได้แจกผลการตรวจน้ำตาลในเลือดก่อนและหลังอาหาร ที่ผู้เข้าอบรมเจาะเลือดตรวจด้วยตนเองทุกวัน ซึ่งก็พบเช่นกันว่าหลายคนมีผลน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ก่อนจะให้แนวทางเพื่อจัดการตนเอง

ช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานกลุ่ม “แผนการจัดค่าย” ๖ กลุ่ม โดยมีดิฉัน คุณธัญญา หิมะทองคำ และคุณสุนทรี นาคะเสถียร ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แต่ละกลุ่มวางแผนการจัดค่ายได้น่าสนใจทีเดียว ให้ไอเดียดีๆ แก่ผู้ที่ต้องการจัดค่ายต่อไป

กลุ่มที่ ๒ ผู้กลุ่มมาจากน่าน ๓ คน นครราชสีมา ๔ คน สุรินทร์ ๒ คนและมหาสารคาม ๑ คน ขอนำเสนอก่อนใคร จะจัดค่ายแบบ ๓ วัน ๒ คืนและวางแผนจะเข้าค่ายที่วัด มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดูแลตนเองในกลุ่มและชุมชน จะเอา อสม.มาร่วมด้วย กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น เรื่องเล่าชาวค่าย ให้ชาวค่ายตั้งเป้าหมายของตนเอง กำจัดจุดอ่อน พร้อมมีรางวัลแห่งความอิจฉา (สำหรับผู้ที่คุมน้ำตาลได้ดี) และรางวัลแห่งความห่วงใย (สำหรับผู้ที่คุมน้ำตาลไม่ได้)

กลุ่มที่ ๕ ผู้เข้ากลุ่มมาจากสุราษฎร์ธานี ๑๐ คน มีจากร้อยเอ็ดมาแจมด้วย ๒ คน ผู้นำเสนอบอกว่าส่วนใหญ่มาจาก รพ.เล็กๆ ไม่มีนักกายภาพบำบัด ไม่มีนักโภชนาการ บุคลากรมีน้อย จึงจะจัดค่ายแบบไม่พักแรม ชาวค่ายจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานและญาติ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง ในส่วนของบุคลากรจะเอาแพทย์แผนไทยมาร่วมในกิจกรรมการดูแลเท้าด้วย

กลุ่มที่ ๑ ผู้เข้ากลุ่มมาจากลำปาง ๗ คน น่าน ๒ คน และมหาสารคาม ๑ คน ผู้นำเสนอเป็นสาวเหนือ จึงลงท้ายด้วยคำว่า “เนาะ” บ่อยๆ มีเป้าหมายที่กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เป็นค่าย ๓ วัน ๒ คืน การฝึกปฏิบัติจะเน้น ๓ เรื่องคือ ออกกำลังกาย สัดส่วนอาหาร สมาธิกรรมฐาน จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เบาหวาน ก่อนจากกันยังต้องมีการให้คำมั่นสัญญา

กลุ่มที่ ๖ ผู้เข้ากลุ่มมาจากชุมพร ๑ คน นครศรีธรรมราช ๖ คน และระนอง ๒ คน กลุ่มนี้จะจัดค่ายแบบเช้าไป-เย็นกลับ ๓ วัน สำหรับผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลไม่ดี มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เข้ากับวิถีชีวิต จะใช้แหล่งประโยชน์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ครู ร่วมด้วย


กลุ่มที่ ๔ ผู้เข้ากลุ่มมาจากสมุทรสาคร ๒ คน นครปฐม ๓ คน ประจวบคีรีขันธ์ ๔ คน และภูเก็ต ๒ คน ตั้งชื่อค่ายว่า “วันหวานๆ” เป็น Day Camp วางแผนว่าจะต้องอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ตรงกันก่อน ป้ายประชาสัมพันธ์ต้องสวยงาม เลือกช่วงเวลาที่ลูกๆ ของผู้ป่วยจะมาร่วมด้วยได้ เช่น ช่วงปิดเทอม มี Co-payment เอาเรื่องที่ควรรู้ไปใส่ในกิจกรรม เช่น เกมส์อัจฉริยะข้ามวัน เกมส์ทศกรรณ์ยกทัพ เป็นต้น


กลุ่ม ๓ ผู้เข้ากลุ่มมาจากสุรินทร์ ๒ คน อำนาจเจริญ ๓ คน ศรีสะเกษ ๒ คน ยโสธร ๒ คน ชัยภูมิ ๒ คน ได้นำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย บอกแต่เพียงเป้าหมายว่าเน้นการมีส่วนร่วมและให้ผู้ป่วยมีความสุข รายละเอียดอื่นๆ บอกว่าเหมือนกลุ่มที่นำเสนอมาแล้ว

ปิดท้ายการอบรมด้วย AAR เราขออาสาสมัครมาพูดจากใจ คนที่เหลือให้เขียนในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ให้ มีปัญหาอยู่บ้างที่ความคาดหวังของผู้เข้าอบรมกับสิ่งที่จัดให้ไม่ไปด้วยกัน บางคนบอกว่ามีประสบการณ์จัดกิจกรรมคล้ายแบบนี้มานับร้อยครั้ง จึงอยากได้ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเบาหวานมากกว่าความรู้เรื่องกระบวนการจัดค่าย อยากมาอบรมเพราะชื่อเสียงของเทพธารินทร์ก็มี บางคนอยากรู้เรื่อง weight management บางคนอยากรู้เรื่องเท้า ฯลฯ เราจึงต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการอีกครั้ง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#ค่ายเบาหวาน#อบรม

หมายเลขบันทึก: 62853, เขียน: 24 Nov 2006 @ 16:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

     แผนการดีๆทั้งนั้นนะครับ พี่วัลลามีเครือข่ายทั่วประเทศแล้ว หาแนวทางขับเคลื่อนกลุ่ม CoP ดีๆนะครับเรื่องเบาหวานเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันทั่วประเทศแน่ครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโครงการ ของเครือข่าย ที่ทำให้เราทำงานสนุกขึ้นด้วยครับ

มีเพื่อน เสมอ