15052560 ความรู้คู่ความรัก

ในวันที่ความรู้เดินคู่กับความรัก ในวันที่ฉันได้เรียนรู้ว่า ความเป็นอาจารย์ไม่ใช่เพียงแต่ผู้รู้ ผู้ถ่ายทอด หรือผู้สั่งสอน แต่ เราคือหุ้นส่วน เราคือ Partner ของนักศึกษา การทำงานต่างๆ ร่วมกัน มิใช่เพียงแค่การสั่งสอน หากแต่คือ การเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน การเติมเต็มในความเป็นมนุษย์ของกันและกัน การได้ให้ การได้รับ และการได้รับรู้ว่า มนุษย์เรานั้น มีการให้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณนักศึกษาที่คือครูที่ดีที่สุดของฉัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สิ่งสำคัญคือ การเรียนการสอนในปัจจุบันได้เรียนรู้ไปกับผู้เรียน

ให้เข้ามีเครื่องมือเรียนรู้ที่ดี

อาจารย์หายไปนานมากๆครับ