๕๓๗. ทางนำชีวิต..(๑)

ผมจะไม่ลืมให้นักเรียนไปเรียนรู้ใน.."โรงเรียนกบ" รับรู้เรื่องราว "ระบบนิเวศน์" การพึ่งพาอาศัยกันและในบ่อกบบ่อปลานิล ใช้เป็นสื่อสอนคณิตศาสตร์ได้ด้วย..โดยให้นักเรียนคำนวณการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า..

อีกราวๆ ๑๐ วัน..สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส..จะเข้ามาถ่ายทำบรรยากาศและการเรียนการสอนที่โรงเรียน เพื่อออกอากาศในวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเข้าพรรษา ชื่อรายการว่า "ทางนำชีวิต"

ผมเองก็ไม่เคยดูรายการนี้ แต่โปรดิ๊วเซอร์ของรายการอธิบายว่าเป็นรายการที่บอกเล่าเรื่องราวคนทำงาน คล้ายเรื่องสั้นเชิงสารคดี มีทุกรสชาติ มีภาพความเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมที่มีอยู่จริง..เป็นธรรมชาติ ขณะถ่ายทำภาพเชิงประจักษ์ ก็จะสัมภาษณ์ผมไปด้วย ให้ผมสอนให้ดู แล้วให้นักเรียนลงสู่การงานพื้นฐานอาชีพ ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..

ไทยพีบีเอส..เลือกโรงเรียนบ้านหนองผือ เพราะเห็นว่าเป็นสถานศึกษาพอเพียง และใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติ..ทำให้มีพัฒนาการเชิงคุณภาพ ที่ส่งผลให้โรงเรียนไม่ถูกยุบ ขณะเดียวกัน..บรรยากาศการสอนก็มีชีวิตชีวา นักเรียนก็เพิ่มขึ้น..ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้

วันนี้..ผมจึงวางแผนการถ่ายทำในภาพรวม ก่อนลงลึกในรายละเอียด..โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อ ให้นักเรียนปฏิบัติแล้วอ่านเขียนบอกเล่าความรู้สึก อธิบายขั้นตอนการทำงานตลอดแนว..

ผมจะให้นักเรียน ป.๖ ทำปุ๋ยหมักใบไม้เพื่มเติม..ปุ๋ยหมักที่กลายเป็นดิน ก็ให้นำใส่ถุงพลาสติกไว้ เพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายต่อไป..สุดท้ายก็ให้เขียนวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีทำและประโยชน์ที่ได้รับ..

น้ำหมักชีวภาพและฮอร์โมนก็เช่นเดียวกัน..นักเรียน ป.๕ ก็ทำได้ ผมจะให้แบ่งกลุ่ม ส่วนหนึ่งผสมส่วนประกอบ อีกกลุ่มหนึ่งนำน้ำหมักและฮอร์โมน บรรจุุใส่ขวด จากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนเล่าเรื่อง และบอกด้วยว่านำไปใช้ทำอะไร ในปริมาณมากน้อยแค่ไหน
บ่อปลาดุก..นักเรียนต้องบอกประโยชน์ของการเลี้ยงปลาให้ได้ คงต้องมอบกิจกรรมนี้ให้นักเรียนชั้น ป.๔ ช่วงท้ายจะให้นักเรียนตักน้ำในบ่อปลาดุกไปรดต้นกล้วยและรดผัก..แล้วครูจะถามว่า ทำไมต้องใช้น้ำคาวปลาไปรดผัก..

ส่วนเล้าไก่..เล้าเป็ด..ฟางและมูลไก่ในเล้า ให้นักเรียนช่วยกันนำไปใส่กองปุ๋ยหมัก อีกส่วนหนึ่งใส่แปลงสวนครัวที่นักเรียนปลูกเองหน้าเล้าไก่ ..แล้วให้โจทย์แก่นักเรียนว่า..เมื่อปลูกผักสวนครัวแล้ว สังเกตการเจริญเเติบโตด้วย..

นักเรียนป.๓..ผมคงต้องสอนเขียนเรื่องจากภาพ..โดยกำหนดคำจากภาพ ให้นักเรียนแต่งประโยค หลายคำก็จะได้หลายประโยค..ฝึกบ่อยๆ ก็จะเป้นเรื่องราวที่น่าสนใจ ขณะที่เรียนรู้ ผมจะให้นักเรียนร้องเพลงมาร์ชหนองผือ เพื่อทบทวนและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

ช่วงที่นำนักเรียนไปที่แปลงผักปลอดสารพิษ..เพื่อใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ..ผมจะอธิาบให้นักเรียนเข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่เกี่ยวกับไร่น่าสวนผสม..ที่โรงเรียนจัดวางกิจกรรมไว้ครบถ้วน ทั้งแปลงผัก แปลงนา สระน้ำ และไร่อ้อย

สุดท้าย..ผมจะไม่ลืมให้นักเรียนไปเรียนรู้ใน.."โรงเรียนกบ" รับรู้เรื่องราว "ระบบนิเวศน์" การพึ่งพาอาศัยกันและในบ่อกบบ่อปลานิล ใช้เป็นสื่อสอนคณิตศาสตร์ได้ด้วย..โดยให้นักเรียนคำนวณการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า..

ผมกำลังคิดว่า..จะสอนดนตรีและกลองยาวในช่วงไหนดี เพลงฉ่อย..ก็อีก คงต้องสอนล่วงหน้าอย่างจริงจัง เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานบ้างพอสมควร..ถ้าไทยพีบีเอส..ถ่ายทำตลอดทั้งวัน..รับรองครอบคลุมทุกกิจกรรม..

และผมจะต้องอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ ให้ครอบคลุม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขด้วย..ในทุกเนื้อหากิจกรรมว่า..ทำอะไรอย่างไร ทำไมถึงทำกิจกรรมนี้..นักเรียนทำและเรียนรู้..แล้วได้อะไร..

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทุกอย่างพัฒนาไปมากเลยครับ

เขียนเมื่อ