ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ (ครี่งที่ 8)

ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ทางกลุ่มของเราก็ได้ลงพื้นที่ในชุมชนสวนตะไคร้อีกครั้งโดยการลงไปในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมธนาคารขยะ


ในวันนี้ก็เหมือนกับสองครั้งที่ผ่านมายังคงมีชาวบ้านนะขยะมาขายมากมายเช่นเดิม โดยในช่วงที่เราไปถึงทางกลุ่มเราก็ได้ช่วยทำความสะอาดภายในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมธนาคารขยะโดยการฉีดน้ำไล่ฝุ่นที่พื้น


(การนำสายยางเพื่อมาเตรียมฉีกน้ำไล่ฝุ่น)


เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วป้ารับซื้อของเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำของเราก็มาถึงพร้อมกับชาวชุมชนสวนตะไคร้ก็เริ่มทยอยนำขยะเข้ามาขายอย่างเช่นเคย


(ภาพชาวบ้านนำขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ)

(การชั่งน้ำหนักขยะของชาวบ้าน)

(การชั่งน้ำหนักขยะของชาวบ้าน)


เมื่อชั่งขยะเสร็จแล้วก็ทำการจ่ายเงินและทำการจดบันทึกอย่างเช่นเคย


(การจดบันทึกจำนวนของน้ำหนักขยะของชาวบ้านแต่ละคน)


เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วพวกเราก็ได้ช่วยป้ายกขยะนำไปเรียงไว้ที่รถของป้า

(ทางกลุ่มกำลังช่วยป้าขนย้ายขยะ)


(ทางกลุ่มกำลังช่วยป้าขนย้ายขยะ)


เมื่อเสร็จจากกิจกรรมแล้วทางเราก็ได้จดบันทึกข้อมูลเล็กน้อยก่อนที่จะเดินทางกลับบ้าน


(ภาพการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันนี้)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า ..สุดท้าย..ขยะ ถูก จัดการอย่างไร..มีข้อมูล ที่จะแจ้ง..ให้เป็น..ข้อมูลเปิดๆไหม จ๊ะ...