ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ (ครี่งที่ 7)

23 เมษายน 2560 ในวันนี้กลุ่มเราได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากทางกลุ่มเราได้ให้พี่ณัฐวุธได้นัดกับคุณลุงสุเนตร จิ้วแก้ว(ประธานชุมชนสวนตะไคร้) และคุณลุง พล ไข่นาค(อดีตแกนนำธรรมชาติของชุมชนสวนตะไคร้) เอาไว้เพื่อที่จะทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล


โดยในช่วงเช้าทางกลุ่มเราได้ให้พี่ณัฐวุธพาเราไปที่บ้านคุณลุงสุเนตร จิ้วแก้ว(ประธานชุมชนสวนตะไคร้) เพื่อทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติชุนและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการขยะภายในช่วงเช้า


(ภาพการสัมภาษณ์คุณลุงสุเนตร จิ้วแก้ว ประธานชุมชนสวนตะไคร้)


(ภาพการลงลายมือชื่อในแบบสัมภาษณ์)


และเมื่อสัมภาษคุณลุงสุเนตร จิ้วแก้วเสร็จแล้ว ต่อมาพี่ณัฐวุธก็ได้พากลุ่มเราไปบ้านของคุณลุง พล ไข่นาค ซึ่งเป็นอดีตแกนนำธรรมชาติของชุมชนสวนตะไคร้

เมื่อก่อนคุณลุง พล ไข่นาคก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำงานเป็นแกนนำในการพัฒนาหมู่บ้านของชุมชนสวนตะไคร้ในสมัยอดีตแต่พอเวลาผ่านไปลุงเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาลุงจึงได้หยุดจากการทำหน้าที่ตรงนั้นไป ในปัจจุบันนี้คุณลุง พล ไข่นาคไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แล้วจึงต้องอยู่แต่กับบ้านแต่ลุงก็ยังเป็นหนึ่งบุคคลสำคัญของชุมชนสวนตะไคร้เวลามีปัญหาบางทีก็จะมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาจากลุง พล ไข่นาค(ภาพลุง พล ไข่นาคและพี่ณัฐวุธ)


(ภาพการสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลจากคุณลุง พล ไข่นาค)


(ภาพลูกสาวของคุณลุง พล ไข่นาคลงลายมือชื่อแทนลุงเนื่องจากว่าตาของลุงมองไม่เห็นและไม่มีหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ)


เมื่อสัมภาษเสร็จแล้วทางกลุ่มของเราก็ได้นำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเรียบเรียงเพื่อที่นำไปใช้ในงานวิจัยของกลุ่มพวกเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษา การจัดการขยะ ชุมชนเมืองสวนตะไคร้ความเห็น (0)