​170413-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Concerted effort

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.04.12

Ref: # 596576


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “concert”

เมื่อเป็น นาม และ คุณศัพท์ สะกดการออกเสียง

เน้น พยางค์ แรก ว่า “KON-surt/sert”

เป็น กริยา สะกดการออกเสียง เน้น พยางค์ หลัง ว่า “kuh n-SURT


Collins COBUILD English Usage Dictionary

คำชวนสับสน นาม “concert” กับ “concerto”

โดย “concerto” หมายถึง “a piece of classical music”

เขียนไว้ เพื่อให้เล่น “ด้วยเครื่องดนตรี เดี่ยว หรือร่วมกับ วงดนตรี” เช่น

‘………Beethoven’s Violin concerto.’

ส่วน “concert” เป็นคำใช้เรียก “การแสดงดนตรี” เช่น

‘She had gone to the concert that evening.’

เมื่อเป็น กริยา “concert” หมายถึง

“วางแผน/จัดเตรียม ด้วยข้อตกลงร่วมกัน”

รูปอื่น คือ “concerted” “concerting” “concerts”

สำนวน “in concert” หมายถึง I“ทำงานร่วมกับผู้อื่น” เช่น

‘to act in concert.’

และ สำนวน “concerted effort/attack/action”

หมายถึง เป็น “effort/attack/action” ที่ผู้คนได้กระทำร่วมกัน


Common Errors in English Usage

อธิบายว่า วลี “concerted effort” หมายถึง

“การพยายาม ที่ไม่อาจทำได้คนเดียว”

หากแต่ เป็น “การกระทำที่ ‘in concert with’” เช่น

‘We made a concerted attempt to solve the problem.’

‘Even if she did make a concerted effort to achieve a level of eloquence or originality of her work, she does not imagine that many readers would notice or care.’

‘They started meeting regularly to concert their parliamentary tactics.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)