​แม่แจ่มเตรียมเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำออกฮูอย่างเป็นทางการ รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้

แม่แจ่มเปิดแหล่งเที่ยวน้ำออกฮูอย่างเป็นทางการ รองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมืองที่จะถึงนี้


ชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่น กว่าสามสิบคนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำออกฮู บริเวณบ้านทุ่งยาว ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 10 มีนาคม 2560) โดยมีนายอำเภอเป็นประธานในช่วงเวลา 14.09 น

น้ำออกฮูถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นที่รู้จักของคนภายนอกเมื่อปีสองปีนี้เอง แกนนำชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า แม่น้ำออกฮูมีมาตั้งแต่อดีต เป็นที่รู้จักของคนในท้องถิ่น แต่ไม่ได้พัฒนาอย่างเป็นทางการ


ต่อมาท่านพระครูวัดทุ่งยาว เล็งเห็นว่าน่าจะทำให้เป็นแหล่งเที่ยว ที่พักผ่อนให้เด็กเยาวชนในแถบนี้ เพื่อจะได้ไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกในช่วงปีใหม่เมือง เพราะอันตรายและผู้ปกครองเป็นห่วง จึงได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนพัฒนาให้น่าสนใจและเชิญชวนนักท่องเที่ยว พร้อมหารายได้เข้ากลุ่มจากการขายของให้กับนักท่องเที่ยวหมู่บ้านอื่น

ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี เมื่อปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจากข้างนอกแห่มาจนเต็มบริเวณนี้ ทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น ขยะ สถานที่จอดรถ ปีนี้ทางเจ้าอาวาสและชาวบ้านจึงเตรียมสถานที่ และรองรับให้พร้อมมากขึ้น พร้อมเปิดให้ขาวบ้านจับจองขายของเพื่อหารายอีกทางหนึ่ง

ถือว่าเป็นแหล่งท่องที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับช่วงอากาศร้อนๆ แบบนี้ ความโดดเด่นของที่นี้คือน้ำที่ใสสะอาด สามรถมองเห็นก้อนหินข้างล่างได้อย่างชัดเจน รอบๆ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ ทำให้น้ำบริเวณนี้ไหลตลอดปีไม่เคยแห้ง

นอกจากนี้ท่านพระครูวัดทุ่งยาวยังชวนชาวบ้านทำพิธีบวชป่า เพื่ออนุรักษ์ ปัองกันการลักลอบตัดไม้บริเวณนี้อีกด้วย


เป็นตัวอย่างชุมชนที่ลุกขึ้นมาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการใช้ประโยข์อย่างยั่งยืน ป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนไว้ว่า "เราจะไม่นำขยะ และทรัพยากรภายในออกไปข้าง ให้ทิ้งไว้เพียงความทรงจำและรอยเท้าเท่านั้น" คงสามารถกระตุ้นจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักและหวงแหนในทรัพยากรของชุมชนแห่งนี้อีกทางหนึ่ง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

น่าไปเยี่ยมเยือนครับ ;)...

งามขนาดค่ะ

-สวัสดีครับ

-น่าไปเยือนครับ

-แม่แจ่ม....ต้องไปสักวัน...

-ขอบคุณภาพสวย ๆนะครับ