​Occupationnal Base Practice (OBP)

Occupationnal Base Practice (OBP)

จากรายงานเคส ผู้รับบริการแรกเริ่มรับมา มีอาการ งง สับสน พูดไปเรื่อยๆ ไม่มีสมาธิ เมื่อทำการสแกนสมองพบว่า Mild defuse brain atrophy จากการทดสอบโดยการให้ล้างแก้วพบว่า มีอาการสับสน มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนที่ยังไม่ดี และทำงานไม่เรียบร้อย ผู้รับบริการไม่มีปัญหาทางด้านร่างกาย


การรักษา

 • โดยส่วนใหญ่ตามเล่มรายงานจะเน้นเป็นการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลำดับขั้นตอน เช่น การแปรงฟัน การล้างแก้ว กวาดขยะ กิจกรรมอื่นก็จะมีการเล่นเกมคอนโดไม้

ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการเข้าใจลำดับขั้นตอน

ตามหลัก OBP เราอาจมีการประยุกต์กิจกรรมเป็นอย่างอื่นแทน เช่น

 • การให้ผู้รับบริการเช็ดกระจก โดยให้ทบทวนลำดับขั้นตอนก่อนการทำงาน แล้วจึงให้เริ่มทำกิจกรรม ซึ่งหากระหว่างทวนขั้นตอนแล้วผู้รับบริการไม่สามารถบอกได้ หรือสับสน อาจมีการช่วยเหลือได้ อาจมีการแนะให้แทนการบอกตรงๆเพื่อให้ผู้รับบริการได้ลองเรียงลำดับด้วยต้นเอง และหากระหว่างทำกิจกรรมผู้รับบริการมีอาการเหนื่อย เมื่อย ก็ให้หยุดพักได้แล้วเมื่อหายเหนื่อยจึงกลับมาทำกิจกรรมต่อ
 • การอาบน้ำ ให้ผู้รับบริการ อธิบายขั้นตอนการอาบน้ำ ว่าเริ่มจากอะไร แล้วต้องทำอะไรต่อไปเมื่อทำขั้นตอนนั้นๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • กินข้าว ให้ผู้รับบริการเริ่มจากการเตรียมจานช้อนไปรับข้าว มานั่งกินข้าว หากการปฏิบัติเป็นไปอย่างลำบากก็อาจจะเป็นการให้ผู้รับบริการ อธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมนั้น แทนการปฏิบัติจริง ซึ่งถ้าหากได้ปฏิบัติ ก็สามารถวัดการรับรู้รส กลิ่นของอาหารได้ด้วย
 • การล้างจาน เพื่อให้ฝึกการใช้มือ การวางแผน การรับแรงของข้อต่อ และการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
 • ปลูกต้นไม้
 • การซักเสื้อผ้ารวมไปถึงการฝึกการเเต่งตัว
 • การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน
 • การรีดเสื้อผ้*การทำขั้นตอนนี้ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดเเก่ผู้รับบริการ
 • ทำอาหาร

**แรกเริ่มก่อนทำกิจกรรม อาจมีการบอกเป็นขั้นตอนแล้วให้ผู้รับบริการทำตามขั้นตอนนั้น เพื่อเรียนกรู้และเพื่อฝึกจดจำการเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง


ออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ

 • ให้ผู้รับบริการวาดรูปเรขาคณิต และระบายสีรูป เพื่อสังเกตการจดจ่อในการทำกิจกรรม
 • ฝึกการโยนลูกบอลลงตะกร้า
 • การเติมน้ำใส่ขวด
 • การใช้ไม้หนีบผ้าตากผ้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)