๕๐๗. เสริมใจรักในการเรียนรู้..นอกห้องเรียน

นักเรียนลงจากรถทัวร์สองแถวปรับอากาศรอบทิศทาง ครูพาไปนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ จากนั้นก็พาไปกราบพระประธานในพระอุโบสถ..จึงนับว่าวันนี้..นักเรียนอนุบาลได้ใกล้ชิดพระศาสนา ได้กราบพระรัตนตรัย..และเชื่อว่าจะเติบโตไปอย่างมีคุณค่า...

ผมมาอยู่โรงเรียนบ้านหนองผือ นานแล้ว..ไม่เคยนำพานักเรียนอนุบาลไปเรียนรู้นอกสถานที่เลย ที่พาไปทุกปี คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษานี้..คิดใหม่..เริ่มต้นใหม่ จะให้โอกาสนักเรียนระดับปฐมวัยบ้าง..

เรียนรู้นอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน..รอบๆโรงเรียน..มีแหล่งเรียนรู้ไม่มากพอ ที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ต้องนั่งรถไปในตัวอำเภอหรืออำเภอข้างเคียง การที่จะตัดสินใจให้นักเรียนอนุบาลนั่งรถออกนอกโรงเรียนนี่แหละ..ที่ทำให้ผมและครูต้องคิดหนัก..เป็นห่วงเรื่องความไม่ปลอดภัยและอื่นๆอีก ที่อาจจะตามมา....

ปีนี้..ผมจ้างครูพิเศษ วิชาเอกปฐมวัยโดยตรง มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง และคล่องตัว มีใจรักเด็ก รักในการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์..ครูเสนอให้ผมจัดโครงการทัศนศึกษาให้กับเด็กอนุบาลเป็นการเฉพาะ...

ผมคิดแล้วคิดอีก และนำเข้าที่ประชุมครูทุกคน...ทุกคนเห็นด้วย ด้วยเหตุผล ๒ ประการ คือ ผู้ปกครองนักเรียน..ในช่วง ๓ – ๕ ปีที่ผ่านมา..ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาล ให้ความร่วมมือกับการบริหารจัดการของโรงเรียน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี สังเกตได้จากวันประชุมผู้ปกครองและงานวันเด็ก...

ประการที่ ๒..นักเรียนอนุบาล ๑ – ๒ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เขียนสวย และรักการอ่านมากขึ้น สมควรให้รางวัล ด้วยการเสริมแรงให้เรียนรู้นอกห้องเรียนบ้าง..

ผมเลือกวัดสำคัญ..ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อ..ของ อ.ห้วยกระเจา ซึ่งใกล้ อ.เลาขวัญมากที่สุด ชื่อวัดสระลงเรือ..ที่มีเรือสุพรรณหงส์ลำยาวมากๆ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ภายในเรือมีภาพวาดสีน้ำมันและ สีน้ำ เป็นเรื่องราวการละเล่นของไทย...

เมื่อนักเรียนลงจากรถทัวร์สองแถวปรับอากาศรอบทิศทาง ครูพาไปนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ จากนั้นก็พาไปกราบพระประธานในพระอุโบสถ..จึงนับว่าวันนี้..นักเรียนอนุบาลได้ใกล้ชิดพระศาสนา ได้กราบพระรัตนตรัย..และเชื่อว่าจะเติบโตไปอย่างมีคุณค่า...

บริเวณวัดและทิวทัศน์รอบๆ..ทำให้นักเรียนได้เดินเล่น เพลิดเพลินและสนุกสนาน พ่อแม่ผู้ปกครองที่ไปด้วย ก็ร่าเริงเบิกบานไปกับลูกๆ..โครงการนี้จึงบรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนครับ

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๓ มีนาคม ๒๕๖๐
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

บรรยากาศคล้าย ๆ วัดตาลเจ็ดยอดเมืองสามอ่าวนะ

เขียนเมื่อ 

เด็กๆต้องชอบแน่ๆ

ได้เรียนรู้เรื่องใกล้ตัว วัดไม่ไกลเกินไป

มีความสุขดี

สู้ๆครับ

เขียนเมื่อ 

อย่างนี้เด็กๆ ชอบค่ะ ผอ.