นายอำเภอแม่วางนั่งประธานคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ

นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 มีนาคม 2560 อำเภอแม่วางได้จัดประชุมคัดเลือกหมู่ต้นแบบรักษาศีล 5 โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วางเป็นธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอแม่วาง ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการจัดเวทีคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ในการปฏิบัติตามแนวศีล 5 โดยมีเครื่องมือชี้วัดสำคัญคือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในคราวประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนระดับอำเภอ และประสานการทำงานกับจังหวัด โดยมีนายอำเภอแม่ว่างเป็นประธาน

ตัวแทนคณะสงฆ์นำเสนอ

นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วางได้กล่าวว่า คณะทำงานที่จะเข้ามาดำเนินงานจะต้องมีจิตอาสา นอกจากตำแหน่งเท่านั้น เพราะการทำงานบางทีก็ติดขัดระเบียบ ปัญหาอันหนึ่งที่ผ่านมาก็คือผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประกอบ ทำให้คนทำงานไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง การแต่งตั้งตำแหน่งเหมาะสมกับการทำงานในเชิงนโยบายของรัฐ การทำงานแบบนี้คือกานทำงานอิสระ คนที่มีความรู้ในชุมชนมากมาย เราจะต้องดึงเขาเข้ามาร่วมในการทำงานนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ท่านยังได้เสนอว่า น่าจะมีการนัดประชุมอีกครั้งเพื่อขยายเครือข่ายในพื้นที่ โดยจะมีการเข้าไปหารือกับเจ้าคณะอำเภอในโอกาสต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (0)