เรื่องที่ 1

นายช่างสามคน

พระราชาคนหนึ่งประสงค์จะสร้างเมืองขึ้นใหม่ พระองค์เรียกนายช่างมาปรึกษา ช่างไม้ ทูลพระองค์ว่า เมืองต้องสร้างด้วยไม้ ถึงจะเป็นเมืองที่งดงาม ช่างเหล็ก ทูลต่อ เมืองที่ดีต้องสร้างด้วยเหล็ก จึงจะเป็นเมืองที่ดียิ่ง ช่างปูนทูลถวาย เมืองที่ดีจริงต้องสร้างด้วยปูน เพราะปูนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนย่อมเห็นตนดีที่สุด


Three artisans

The king, who wishes to build a new city, he called the artisans consulted. A carpenter said, the city built of wood, it is a spectacular city. A smith said the city must build with steel, it is a great city. A mason said unto the city actually is built with mortar, the mortar is the best.

Moral of the story: People will see that there are best.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแปลบทความ 15 เรื่องความเห็น (0)