รพ.สุโขทัยปลอดบุหรี่-2

KV; ผอ. สนับสนุนและมีความมุ่งมั่นให้ รพ เป็นเขตปลอดบุหรี่ทุกพื้นที่

KS; ทีมออกเยี่ยมหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่

พูดคุยอาศัยการเล่าเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ (storytelling)

แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่กันเองและทีม

KA; อาศัยพื้นที่ใน gotoknow เป็นที่เก็บรวบรวมแนวทางและข้อสรุปต่างๆ

55555 KM สไตล์หมอกระดูกล่ะ ค่อยๆติดตามกันไ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รพ.สุโขทัยปลอดบุหรี่ความเห็น (0)