170301-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C – Cement & concrete & mortar

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.28


Dictionary.com สะกด คำอ่าน “cement”

(เน้น พยางค์ สอง) ว่า “si-MENT

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “concrete”

เมื่อเป็น คุณศัพท์และนาม เน้น พยางค์ แรก ว่า “KONG (KON)-kreet”

เมื่อเป็น กริยา เน้น พยางค์ หลัง ว่า “kong (kon)-KREET

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “mortar”

(เน้น พยางค์ แรก) ว่า “MAWR-ter”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบายว่า สามารถใช้ “cement” และ “concrete”

ทั้งสองคำนี้ ใช้แทนกันได้ โดยคนทั่วไปจำนวนมาก

เว้นผู้คนในวงการก่อสร้าง

ที่รู้ว่า “cement” เป็น “adhesive”= (สารสำหรับ ยึดติด) ชนิดนึ่ง

ประกอบด้วย “clay” และ วัสดุจำพวก “rock”

ที่รวมกัน เป็นรูปของเหลวข้น (paste) เมื่อเติมน้ำในสัดส่วนเหมาะสม

ส่วน “concrete” เป็น “construction material”

ประกอบด้วย วัสดุเช่น “gravel” “slag” และ “pebbles”

ที่ยึดติดเป็นเนื้อเดียวกันด้วย “cement”

นั่นคือ “cement” เป็น ‘binding element’ ใน “concrete” เช่น

‘The contractor failed to put enough cement into his concrete mixture.’


Random House Kernerman Webster’s College Dictionary

อธิบาย ความหมาย “concrete” เมื่อเป็น คุณศัพท์ คือ

เกี่ยวกับ “สิ่ง/สถานการณ์ ที่เป็นจริง” เช่น

“concrete proof” “concrete proposal”

เป็นคำที่ความหมายตรงข้ามกับ “abstract”

แสดงความแตกต่างด้วยประโยคเช่น

“The words “cat,” “water,” and “teacher” are concrete, whereas the words “truth,” “excellence,” and “adulthood” are abstract.”


Collins English Dictionary

อธิบาย ความหมาย นาม “mortar”

ในงานก่อสร้าง คือ

“การผสม ‘cement’ หรือ ‘lime’ หรือทั้งสอง รวมกับ ทรายและน้ำ”

ใช้สำหรับ เชื่อมยึดอิฐหรือหิน เป็นกำแพง หรือสำหรับฉาบผิวหน้าผนัง

ในการทหาร หมายถึง เครื่องยิง ระเบิด โดยหย่อนลงทางปากกระบอก

และในการครัว คือ ครก สำหรับ บด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)