นางสาว ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Usernamethunyaluk_manonin
สมาชิกเลขที่210446
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีความหวังว่าจะทำงานช่วยเหลือคนในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในทุกๆด้าน และยังต้องพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

เพราะเชื่อว่าชุมชนเป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของสังคม

ชุมชนดี ---- สังคม----ประเทศชาติเจริญ