กิจกรรมยามว่าง

Leisure หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจและไปเข้าร่วมไปทำกิจกรรมนั้นๆด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ใดบังคับ ทำกิจกรรมเพื่อให้รู้สึกว่าตนเกิดความสบายใจ

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาได้การเรียนรายวิชา PTOT334 การปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิต อาจารย์ได้มอบหมายให้ผมได้ไปทำกิจกรรมยามว่าง โดยอาจารย์ได้กำหนดกิจกรรมยามว่างทั้งหมด 8 กิจกรรม ให้นักศึกษาแยกย้ายกันไปทำกิจกรรมยามว่างเหล่านี้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย

  1. แต่งกลอน
  2. ร้องเพลง
  3. เขียน/พูดคำคม
  4. คิดท่าฝึก mindfullness 1 ท่า
  5. เล่นเกมสร้างสรรค์
  6. วาดรูป/ถ่ายภาพขณะฟังเสียงต้นไม้
  7. คิดท่าออกกำลังกายสมอง 1 ท่า
  8. เขียน Mind Map


เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงกระผมสามารถทำกิจกรรมที่อาจารย์มอบหมายได้ 6 อย่าง ขาดอีก2อย่างคือ เขียนMind Map และร้องเพลงจะเห็นได้ว่าในวันยุ่งๆถ้าหากเราจัดสรรค์เวลาได้เราก็จะมีเวลาว่างมากพอที่จะสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ดังเช่นที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเวลาว่างในเวลา 1 ชั่วโมงเราสามารถทำกิจกรรมยามว่างได้หลายอย่างถ้าหากเราคิดจะทำกิจกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Occupation คืออะไรความเห็น (0)