ครั้งที่ 44 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง “สนุกสนานสันทนาการค่ายลูกเสือ”

บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง
“สนุกสนานสันทนาการค่ายลูกเสือ”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสบดีที่สดใส ในวันนี้นั้นเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่เนื่องจากวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้น ยังคงอยู่ที่ค่ายลูกเสืออยู่เลย จึงสลับคาบสอนเอานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มาเรียนก่อน ภาคบ่ายจะได้ไปดูนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ เมื่อไปถึงค่ายลูกเสือสิ่งแรกที่เจอคือความสนุกสนาน เสียงกลอง เสียงหัวเราะ แลเด็กนักเรียนน่าจะมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรม ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆ เพราะเป็นการเข้าค่ายลูกเสือแบบรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 13 โรงเรียนเครือข่าย

จากการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า ความสามัคคีอยู่มีอยู่จริง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละโรงเรียน การทำงานเป็นทีมซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มต่างปฏิบัติตนได้อย่างถูต้อง การเคารพกฎกติกาและมารยาทในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและฝึกความอดทนได้ดีเยี่ยม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)