ครั้งที่ 43 วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง “Boys Scout P.6”

บันทึกการฝึกสอน

วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง
Boys Scout P.6”


อรุณสวัสดิ์ในวันที่ไม่คาบสอน เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายลูกเสือ ซึ่งช่วงเช้าเราก็อยู่โรงเรียนเพื่อทำงานที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานที่ครูพี่เลี้ยงมอบหมายให้ทำ เช่น การทำ SDQ ทำสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เป็นต้น อยู่จนถึงโรงเรียนเลิก หลังโรงเรียนเลิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทำคือการออกกำลังกาย ชวนเด็กนักเรียนเล่นบาสเกตบอลตอนเย็นทุกวันเป็นการเล่นเป็นทีม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนทุกคน สร้างให้นักเรียนรักในการออกกำลังกาย

นอกจากวันนี้จะได้เล่นกีฬาแล้ว ยังได้ไปมีส่วนร่วมกับการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่ายอำเภอแม่ริม ในค่ายลูกเสือนั้นสนุกสนานมาก ได้ยินเสียงกลอง ได้ยินเสียงหัวเราได้เห็นความสามัคคีของนักเรียนทุกคน เห็นแล้วอยากเป็นนักกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งในวันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ชมการแสดงของแต่ละโรงเรียน จำนวน 13 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งการแสดงที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาและรากฐานความเป็นไทย ถือวันนี้เป็นประสบการณ์และเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการฝึกสอนครั้งที่ 2 เป็นประสบการณ์ตรงที่เป็นการเริ่มต้นของการเป็นครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)