วันที่ 33 Student of the Month (5/01/2560)

หลังจากที่เปิดเรียนได้ 1 วันก็มีกิจกรรมที่น่าชื่นชมและยินดี สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร Student of the Month ซึ่งทางโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน จะมีการจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความสนใจและตั้งใจเรียนในรายวิชา MEP หรือวิชาหลักที่เป็นภาษาอังกฤษของ Teacher โดยที่จะมีการคัดเลือกนักเรียนแต่ละห้อง ห้องละ 1 คน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในการเรียนรู้ของผู้เรียน และสำหรับคุณครูที่สอน ในรายวิชาหลักภาษาไทยแบบปกติ ก็จะมีการให้คะแนนรายชั่วโมง โดยเขียนประเมินคะแนน Frist Class ให้แต่ละห้องเรียนหลังจบชั่วโมงสอนทุกๆครั้ง และนำคะแนนมารวมกันใน 1 เดือน ห้องไหนได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้รับเกียรติบัตร ฉันเองคิดว่าการที่ทำแบบนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะของผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และสนใจที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้น และจะได้ผลมากขึ้นหากครูประจำชั้นช่วยตรวจสอบในทุกๆวัน และครูประจำวิชาต่างๆคอยย้ำนักเรียนว่าจะมีคะแนนในส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี วิธีนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)