ครั้งที่ 40 วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 เรื่อง “วันแห่งโอกาส”

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560
เรื่อง “วันแห่งโอกาส”
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารที่สดใส ที่บอกว่าวันนี้เป็นแห่งโอกาสคือ ในวันนี้นั้นเราได้จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอนกับครูต่างประเทศทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนาน รูปแบบกิจกรรมที่ครูต่างประเทศจัดขึ้นนั้น เด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เนื้อหาที่สอนไม่เยอะเน้นที่ความเข้าใจเป็นสำคัญ เพียงเท่านี้บรรยากาศในห้องเรียนก็สนุกสนานมากขึ้นแล้ว เพราะมันไม่น่าเบื่อเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ครูเขาใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งสื่อที่เป็นเทคโนโลยีและไม่เป็นเทคโนโลยี การสอนที่ดีไม่ใช่เพียงแค่ “ครูยืนสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้น แต่เป็นนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมต่างหาก” ผลสุดท้ายการนำเสนองานของนักเรียนทำให้เราได้เห็นและเข้าใจในความคิดของนักเรียนมากขึ้น ดูว่านักเรียนมีแนวคิดอย่างไร จากนั้นค่อยตีกรอบองค์ความรู้ในแคบลงเพื่อเป็นความคิดรวบยอดให้กับผู้เรียน นี่คือ หน้าที่ของครูผู้สอน

นอกจากวันนี้จะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูแล้วยังได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้อีกมากมาย เพราะ การเรียนรู้ไปได้มีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวขึ้นอยู่กับว่าคุณครูนั้นจะหยิบยกสถานการณ์ใดมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่านั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)