วันที่ 32 ความเปลี่ยนแปลง (4/01/2560)

สวัสดีปีใหม่

เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่

หน้าที่ใหม่

ห้องทำงานใหม่

ประสบการณ์ใหม่

และยินดีกับสิ่งใหม่ๆ

หลังจากที่หยุดยาวไปในช่วงวันขึ้นปีใหม่ วันนี้เป็นวันแรกของการกลับมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างขึ้น ทั้งการเปลี่ยนหน้าที่จากการช่วยงานฝ่ายวิชาการ เป็นการช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน ย้ายห้องทำงานจากชั้นสอง ลงมาอยู่ที่ชั้นหนึ่ง พี่ๆที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการทำงาน คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนที่จะต้องเริ่มทำความรู้จักกันใหม่อีกครั้ง และที่สำคัญหน้าที่ที่จะได้รับผิดชอบ ก็เปลี่ยนแปลงไป จากงานวิชาการเป็นงานกิจการนักเรียน ตั้งแต่การเก็บโทรศัพท์ของนักเรียนในตอนเช้า การแจกสมุดออมทรัพย์ การลงทะเบียนรับหนังสือ การช่วยงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดขึ้น

โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองคิดว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณคุณครูและพี่ๆที่คอยให้คำแนะนำ และสร้างประสบการณ์เหล่านี้ให้กับฉัน เพราะสิ่งเหล่าสำคัญและนำไปใช้ได้จริงเมื่อได้ไปประกอบวิชาชีพครู

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)