ครั้งที่ 38 วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560 เรื่อง “วันแห่งการนิเทศรายวิชาสังคม”

บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2560
เรื่อง “วันแห่งการนิเทศรายวิชาสังคม”อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่สดใสกับการนิเทศในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันนี้นั้นเรามีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี ทั้งสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และเนื้อหาที่จะสอนให้กับนักเรียนเพิ่มเติม ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะการแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ซึ่งการนิเทศในวันนี้ถ้าให้เราประเมินตนเองแล้วเราทำได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะว่า การตั้งประเด็นคำถามแล้วนักเรียนบางคนตอบไม่ได้เลย เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแต่ก็พยายามสอนจนหมดคาบ แต่เราโชคดีที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีใบความรู้และใช้กิจกรรม Go เข้าช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่านักเรียนบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงไม่ค่อยเหมาะสมกับนักเรียนบางคน ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ไม่ยากเลย คือ การแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนอยู่คละกัน คนเก่งก็จะช่วยคนอ่อนได้ เป็นการแบ่งกลุ่มนักเรียนที่ได้ผลดีที่เดียว ถ้าถามว่าวันนี้นักเรียนตั้งใจในการทำกิจกรรมหรือไม่ตอบได้คำเดียวเลยว่านักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้มากถึงมากที่สุด

จากการนิเทศอาจารย์นิเทศใจดีและเป็นกันเองมากมากถึงมากที่สุด ทำให้เราไม่กดดันในขณะที่เราสอนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเราเป็นอย่างดี ให้เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่พร้อมทั้งให้กำลังใจว่าวันนี้เราทำได้เป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้งบอกว่าเราสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดีพอสมควรเพียงเท่านี้เราก็ดีใจมาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)