ครั้งที่ 34 วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง “การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งแรก”

บันทึกการฝึกสอน

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560
เรื่อง “การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งแรก”


อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคาร วันนี้เราก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติเหมือนกับทุกวันหลังจากเลิกเรียนก็กลับไปยังที่พักเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเพราะถ้าใส่กระโปรงทรงเอจะไม่สะดวกในการเดินทาง เพราะบ้านนักเรียนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ทำให้เรารู้ว่า แต่ละบ้านเขามีวิถีชีวิตในการอยู่อย่างไร การใช้ชีวิตของแต่ละคนผู้คนก็ไม่เหมือนกัน ซึ่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนในวันนี้นั้น เรารู้ว่าแล้วนักเรียนแต่ละคนมีวิถีชีวิตการอยู่บ้านแตกต่างกันออกไป บางคนต้องดูแลน้องที่ยังเล็กเพราะพ่อแม่ไปทำงาน การช่วยเหลือตนเองเมื่อพ่อแม่ต้องออกไปทำงาน

วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ทำให้เรารู้และเข้าใจนักเรียนมากขึ้นกว่าเดิม นักเรียนคนไหนมีปัญหาอะไรบ้าง พ่อแม่ผู้ปกครองรับรู้หรือไม่อย่างไร “การเป็นครูสำคัญแค่ไหนวันนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ลูกศิษย์ใครใครก็รักและอยากให้ลูกศิษย์นั้นได้ดี ได้มีชีวิตที่สดใส มีชีวิตที่รุ่งเรืองและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง” หลังจากนี้เรามีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือ ขณะที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียน เรามีหน้าที่ทั้งสอนหนังสือและให้การอบรมสั่งสอนไปพร้อมๆๆกัน ทั้งนี้การทำงานก็ว่าหนักอยู่แล้ว ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งการทำงานให้ถูกต้องได้อย่างไร คนเรามี 24 ชั่วโมงเท่ากัน แบ่งเวลาให้เป็นแล้วงานทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี เชื่อมั่นในตัวเองเราต้องทำได้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)